Αρχειομαρξιστικές προκηρύξεις

Οι Αρχειομαρξιστές αρχίζουν ήδη από το 1927 να κυκλοφορούν προκηρύξεις με την υπογραφή τους ως διακριτή οργάνωση. Εικόνα για τις προκηρύξεις έχουμε από ανατυπώσεις τους στην Πάλη των Τάξεων και από τις λίγες διασωθείσες στο Αρχείο Τρότσκι στο Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας στο Άμστερνταμ. Συνήθως έχει ως επικεφαλίδα τον τίτλο της Οργάνωσης ολογράφως, ακολουθεί η λέξη «προκήρυξις», οι αποδέκτες της προκήρυξης, π.χ. «προς όλους τους καταπιεζόμενους εργάτες εργάτριες υπαλλήλους αγρότες πρόσφυγες φτωχούς βιοπαλεστές».  Σε ένα δίστηλο που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του χαρτιού περιέχεται το κείμενο για να κλείσει με μια σειρά από «ζήτω» που αφορούν συνήθως το θέμα της προκήρυξης, την Σοβιετική Ένωση, την ΚΟΜΛΕΑ, τον Τρότσκι και την ΔΑΑ. Πολλές φορές οι Αρχειομαρξιστές οργανώνουν μαζική παρέμβαση με «πλατειά» κυκλοφορία προκηρύξεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που κρίνουν πολιτικά κρίσιμες, όπως π.χ. στις εκλογές ή για τα γεγονότα στην Γερμανία. Για παράδειγμα στην Καβάλα τον Μάρτιο του 1933 «κυκλοφόρησε κατά χιλιάδες προκηρύξεις .. μέσα στους συνοικισμούς, στις εργατικές συνοικίες και σ’ όλη την πόλη»[1]. Όμως η αστυνομία έχει το δικαίωμα να κατασχέσει φυλλάδια με την μορφή προκήρυξης, αλλά  αδυνατεί να κατασχέσει φυλλάδια που παρουσιάζονται με την μορφή εφημερίδας. Για αυτό το λόγο σύμφωνα με τον Γεώργιο Καλοχριστιανάκη οι κομμουνιστές παρουσιάζουν «εφημερίδες δ ή μάλλον προκηρύξεις μεγαλύτερου σχήματος, με τίτλον εφημερίδος, αριθμόν και έτος εκδόσεως και με υπεύθυνον» οι οποίες δεν κατάσχονται.[2]


[1]   «Στην Καβάλα κυκλοφόρησαν πλατιά προκηρύξεις της οργάνωσής μας», Πάλη των Τάξεων, 6/3/1933

[2]   Καλοχριστιανάκης Γεώργιος, «Έκθεσις περί της καταστάσεως του Κομμουνισμού εν Θεσς/νίκη το έτος 1930», Αρχείο Ελευθέριου Βενιζέλου, φακέλος 107

κείμενο με βάση το Κώστας Παλούκης “Η οργάνωση Αρχείον του Μαρξισμού (1919-1934), κοινωνικοί αγώνες, πολιτική οργάνωση, ιδεολογία και πολιτισμικές πρακτικές στα εργατικά στρώματα της μεσοπολεμικής Ελλάδας