Φωνή των Θυμάτων

Φύλλο 3, 19 Μαρτίου 1930

Φύλλο 4, 24 Απριλίου 1930

Φύλλο 5, 19 Αυγούστου 1930