ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΠΕΝΤΑ 2

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ -1958

( Αίτηση συγγενικών προσώπων, υπηρεσιακά υπομνήματα, ενστάσεις, αποφάσεις Στρατοδικείου, έκδοση πιστοποιητικών από КГБ)