Υπόθεση Δερβίσογλου

Από έγγραφα του Αρχείου της KGB 

4.  ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΡΕΤΤΟΥ-ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ

1937-1938

  • Ανάκριση του κατηγορουμένου από 29-12-37 
  • Πρακτικό ανάκρισης 29-12-1937 
  • Ανάκριση κατηγορουμένου από 31-12-1937.
  • Ανάκριση κατηγορουμένου από 20-2-1938 (κατ αντιπαράσταση με Μπεζεντάκο)

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΒΡΕΤΤΟ.

(Πρακτικά εντάλματος, ερωτηματολόγιο συλληφθέντα, μέτρα καταδίκης και απόδοσης κατηγορίας, πρακτικό εξέτασης από НКВД, καταδικαστική απόφαση κτλ.)

1958

6. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ -1958

(Αίτηση συγγενικών προσώπων, υπηρεσιακά υπομνήματα, ενστάσεις, αποφάσεις Στρατοδικείου, έκδοση πιστοποιητικών από КГБ)

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΟΙΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΠΕΝΤΑ-ΒΡΕΤΤΟ-ΟΣΜΑΝΗ

1938