Υπόθεση Μπεζεντάκου

 Από έγγραφα του Αρχείου της KGB 

1.  ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΕΝΤΑ  (ΜΠΕΖΕΝΤΑΚΟΥ)

1937-1938

  • Ανάκριση του κατηγορουμένου από 29/12/1937.

  • Ανάκριση του κατηγορουμένου από 31/12/1937.

  • Ανάκριση του κατηγορουμένου από 3/01/1938.

  • Ανάκριση του κατηγορουμένου από 14/01/1938.

  • Ανάκριση του κατηγορουμένου από 29-01-1938

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΜΠΕΝΤΑ.

( Πρακτικά εντάλματος, ερωτηματολόγιο συλληφθέντα, μέτρα καταδίκης και απόδοσης κατηγορίας, πρακτικό εξέτασης από НКВД, καταδικαστική απόφαση κτλ.)

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ -1958

( Αίτηση συγγενικών προσώπων, υπηρεσιακά υπομνήματα, ενστάσεις, αποφάσεις Στρατοδικείου, έκδοση πιστοποιητικών από КГБ)