Ντοκουμέντα

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζουμε αρχειακό υλικό που αφορά την ιστορική περίοδο με την οποία ασχολούνται οι Αρχειομαρξιστικές Μνήμες. Και συγκεκριμένα:

  • Ντοκουμέντα που αποκτήθηκαν με πρωτοβουλία των ανθρώπων αυτής της συλλογικής προσπάθειας.
  • Ντοκουμέντα που βρίσκονται σε άλλα αρχειακά αποθετήρια.

Υπόθεση Μπεζεντάκου Ντοκουμέντα από τα αρχεία της Ρωσίας

Υπόθεση Δερβίσογλου Ντοκουμέντα από τα αρχεία της Ρωσίας

Αρχειομαρξιστικά Έντυπα

Αρχειομαρξιστικές προκηρύξεις

Αρχειομαρξιστικές εκδόσεις

Αρχεία του Λ.Τρότσκι στο Άμστερνταμ