Ο Δαυλός

Το περιοδικό Δαυλός εκδίδεται τον Αύγουστο του 1931 στην Αθήνα ως «μηνιαίο θεωρητικό όργανο της Κομμουνιστικής Οργάνωσης των Μπολσεβίκων-Λενινιστών (Αρχειομαρξιστών), Αριστερή Αντιπολίτευση». Κυκλοφορεί την περίοδο Αύγουστος 1931 – 1933 και έχει μόνο τα τεύχη 1 ως 5. Υπεύθυνος επί της ύλης, οικονομικού και του τυπογραφείου είναι ο Ξεΐνης Ηλίας. Εκδίδεται ως μηνιαίο, 70σέλιδο και με  σελιδαρίθμηση ανά τεύχος. Η ετήσια συνδρομή εσωτερικού είναι 60 δρχ και εξωτερικού 25 γαλλικά φράγκα, η εξαμηνιαία εσωτερικού είναι 35 δρχ. και εξωτερικού 13 γαλλικά φράγκα.  Έχει ως γλώσσα σύνταξης την δημοτική. Το περιοδικό διασώζεται στην Βιβλιοθήκη της Βουλής. Περιέχει αποφάσεις και ντοκουμέντα οργάνων και συνδιασκέψεων της  ΚΟΜΛΕΑ (Κομμουνιστική Οργάνωση των Μπολσεβίκων-Λενινιστών Αρχειομαρξιστών), κείμενα της τροτσκιστικής Διεθνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης (ΔΑΑ), του Λ. Τρότσκυ και διαφόρων άλλων ηγετών της, τοποθετήσεις διαφόρων Αρχειομαρξιστών πάνω σε συνδικαλιστικά και πολιτικά ζητήματα της συγκυρίας. Ο Δαυλός επιτελεί το ρόλο του θεωρητικού οργάνου, όπως αντίστοιχα η Κομμουνιστική Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ) για το ΚΚΕ. Το 6ο τεύχος του Δαυλού σχεδιαζόταν να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 1933 περιέχοντας τα εισηγητικά κείμενα του 2ου Συνεδρίου της ΚΟΜΛΕΑ. Όμως τα οικονομικά προβλήματα της οργάνωσης δεν επιτρέπουν την έκδοσή του και η εισήγηση για το Συνέδριο δημοσιεύεται αποσπασματικά στην Πάλη των Τάξεων. Κατά κάποιο τρόπο αντικαθίσταται από το περιοδικό Αρχειομαρξιστής. Δε θα επανεκδοθεί μετά τη διάσπαση της ΚΟΜΛΕΑ στα 1934.

Κώστας Παλούκης, Ο Δαυλός, λήμμα, Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού Τύπου 1784 – 1974, Εφημερίδες, περιοδικά, δημοσιογράφοι, επιμέλεια: Λουκία Δρούλια, Γιούλα Κουτσοπανάγου, φωτογράφιση: Γιάννης Βουλγαράκης